Societatea Electrocentrale București SA intenționează să achiziționeze: ELECTROPOMPE
APA ADAOS DEMI – CTE PROGRESU
Toate informațiile, inclusiv documentația de atribuire, se regăsesc pe site-ul www.e-licitatie.ro,
nr.anunț CN1065597/22.02.2024
Data limită depunere oferte: 25.03.2024, ora 15:00

 

Publicat la februarie 26, 2024
Postat in
Achizitii SEAP