Situația creanțelor ELCEN

I. Datorii RADET :

A. Datorii înscrise la masa credală (05.10.2016):

3.659.805.493,39 lei

B. Datorii curente (06.10.2016 – 30.11.2019):

175.889.972,97 lei

 

II. Datorii Termoenergetica (4 facturi) :

Lună livrareFacturăZile
depășire
Sold neachitat (lei)
la data de
22.04.2024
nrdatăvaloare (lei)scadență
Decembrie 2023

177072

12.01.2024

293.476.114,33

27.01.2024

86

223.890.880,99

Ianuarie 2024

177158

14.02.2024

321.018.026,13

29.02.2024

53

321.018.026,13

Februarie 2024

177287

14.03.2024

256.912.048,82

29.03.2024

24

256.912.048,82

Martie 2024

177400

12.04.2024

260.772.084,74

27.04.2024

0

260.772.084,74

Total sold neachitat :

1.062.593.040,68