Dezvoltare

ELCEN a derulat o serie de investiţii în scopul creşterii eficienţei de producere a energiei electrice şi termice printr-un proces de eficientizare a capacităţilor energetice cu diminuarea impactului centralelor asupra mediului înconjurător la nivelul admis de legislaţia în vigoare.

Investiții realizate

 1. PIF 2018-2019 – Retehnologizarea cazanelor de apă fierbinte de 100 Gcal/h cu funcționare pe gaze naturale nr. 1 din CTE București Vest și nr. 4 din CTE Grozăvești.
  Retehnologizarea Cazanelor de apă fierbinte în vederea asigurării necesarului de energie termică (apă caldă menajeră și căldura) pentru zona de nord-vest a Municipiului București.
 2. PIF 2020 – Modernizarea instalaţiei de ardere aferentă cazanelor nr. 2, 3, 4 din CTE Bucureşti Progresu în vederea încadrării în cerinţele de mediu în vigoare
  Modernizarea instalației de ardere aferentă cazanelor nr. 2, 3 și 4 pentru respectarea legislației de mediu privitoare la încadrarea în valorile limită de emisii:

  • reabilitarea și updatarea sistemelor de automatizare pentru asigurarea funcționării eficiente și în siguranță a configurației de cogenerare de înaltă eficiență CTE București Sud;
  • creșterea disponibilității cazanelor și grupurilor din CTE Progresu;
  • modernizarea instalaţiei de ardere.
 3. PIF 2021 – Modernizarea instalației de ardere aferentă cazanului nr. 1 din CTE Grozăvești în vederea încadrării în cerinţele de mediu în vigoare
  Modernizarea instalației de ardere în vederea respectării legislației de mediu:

  • reabilitarea și updatarea sistemelor de automatizare pentru asigurarea funcționării eficiente și în siguranță a configurației de cogenerare de înaltă eficiență CTE Grozăvești;
  • creșterea disponibilității cazanului nr. 1 CTE Grozăvești;
  • modernizarea instalaţiei de ardere.
 4. PIF 2022 – Modernizarea instalației de ardere aferentă Cazanelor 2, 3 și 4 din CTE Bucureşti Sud în vederea încadrării în cerinţele de mediu în vigoare
  Modernizarea instalației de ardere aferentă cazanelor nr. 2, 3 și 4 din CTE București Sud pentru respectarea legislației de mediu privitoare la încadrarea în valorile limită de emisii:

  • reabilitarea și updatarea sistemelor de automatizare pentru asigurarea funcționării eficiente și în siguranță a configurației de cogenerare de înaltă eficiență CTE București Sud;
  • creșterea disponibilității cazanului nr. 2 și grupurilor nr. 3 și 4 din CTE București Sud;
  • modernizarea instalaţiei de ardere.
 5. PIF 2023 – Retehnologizare unei capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de 100 Gcal/h în CTE Vest
  Asigurarea necesarului de energie termică alocat CTE București Vest, pentru a răspunde la solicitările consumatorilor de energie termică din zona de nord-vest a Municipiului Bucureşti Realizarea acestei investiţii a condus la:

  • conformarea cu prevederile legislative de mediu în vigoare;
  • creşterea disponibilităţii în funcţionare şi a rentabilităţii echipamentelor;
  • creşterii siguranţei în alimentarea cu energie termică a sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti;
  • minimizarea costurilor de exploatare şi de mentenanţă;
  • gestionarea optimă a resurselor alocate.
 6. PIF 2023 – Retehnologizarea unei capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de 200 Gcal/h în CTE București Sud – etapa I
  Asigurarea necesarului de energie termică alocat CTE Bucuresti Sud, pentru a răspunde la solicitările consumatorilor de energie termică din zona de sud a Municipiului Bucureşti Realizarea acestei investiţii a condus la:

  • conformarea cu prevederile legislative de mediu în vigoare;
  • creşterea disponibilităţii în funcţionare şi a rentabilităţii echipamentelor;
  • creşterii siguranţei în alimentarea cu energie termică a sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti;
  • minimizarea costurilor de exploatare şi de mentenanţă ;
  • gestionarea optimă a resurselor alocate.
 7. PIF 2024 – Retehnologizare unei capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de 100 Gcal/h în CTE Grozăvești
  Asigurarea necesarului de energie termică alocat CTE Grozăveşti, pentru a răspunde la solicitările consumatorilor de energie termică din zona de nord-vest a Municipiului Bucureşti. Realizarea acestei investiţii a condus la:

  • conformarea cu prevederile legislative de mediu în vigoare;
  • creşterea disponibilităţii în funcţionare şi a rentabilităţii echipamentelor;
  • creşterii siguranţei în alimentarea cu energie termică a sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti;
  • minimizarea costurilor de exploatare şi de mentenanţă ;
  • gestionarea optimă a resurselor alocate.