ELCEN are în vedere înlocuirea actualului parc de echipamente, învechit și care nu mai corespunde din punct de vedere al eficienței și siguranței în funcționare, precum și implementarea unor unități noi, moderne, cu eficiență ridicată, de producere a energiei în cogenerare. Aceste demersuri ce se vor realiza etapizat (în intervalul de timp 2020-2030), vor permite menținerea capacității de producție a energiei termice și electrice, într-un mod sustenabil, pe termen lung.

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

  • Implementarea unei unități de cogenerare de înaltă eficienţă, în cadrul CTE Bucureşti Sud
  • Eficientizarea activităţii din CTE Grozăveşti prin implementarea unei unităţi de cogenerare în ciclu combinat
  • Implementarea unor capacități de cogenerare de înaltă eficiență utilizând motoarele termice, în CTE Progresu

ELCEN studiază oportunitățile de diversificare a activității companiei în domeniul producerii de energie atât pe gaz, cât și din surse regenerabile în contextul obiectivelor și țintelor energetice naționale și europene:

  • Implementarea unor centrale fotovoltaice pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile, în centralele termoelectrice ELCEN
  • Explorarea potențialului de stocare a energiei termice și electrice
  • Implementarea unor soluții de integrare a energiei geotermale
  • Explorarea unor soluții bazate pe pompe de căldură
  • Explorarea unor soluții de valorificare energetică a deșeurilor
  • Explorarea potențialului de producere și utilizare a hidrogenului
  • Explorarea potențialului de conversie a biomasei în energie
Cel mai mare producător de energie termică din România

Latest Portfolio

Need Any Help? Or Looking For an Agent

Working Hours : Sun-monday, 09am-5pm
© 2022 Vankine. All Rights Reserved.