Atât puterea termică cât şi cea electrică sunt asigurate de două turbine cu abur (50 MW fiecare) şi un cazan cu abur supraîncălzit modernizat de 300 t/h. Necesarul de energie termică este asigurat şi cu ajutorul a două agregate energetice de vârf. Agregatele disponibile sunt două cazane de apă fierbinte (CAF-uri), modernizate de 100 Gcal/h fiecare. Instalaţiile de bază şi vârf funcţionează pe gaze naturale.

Energia termică este livrată consumatorilor prin intermediul a trei magistrale (exploatate de TERMOENERGETICA):

  • Magistrala Griviţa;
  • Magistrala Rahova;
  • Magistrala Uranus;

Evacuarea energiei în Sistemul Energetic Național se realizează printr-o staţie electrică de 110 kV, de tip interior, ce face legătura cu reţeaua de 110 kV prin 6 linii electrice subterane, cu capacitatea totală de cca 450 MW. Pentru alimentarea consumatorilor interni (servicii generale) direct din Sistemul Energetic, CTE Grozăveşti dispune de 2 transformatoare de 25 MVA și unul de 40 MVA.

Sursa de apă pentru instalaţiile de tratare o reprezintă apa potabilă din reţeaua orăşenească, iar cea de apă de răcire o reprezintă râul Argeş.

CTE Grozăveşti

CTE Grozăveşti a fost înfiinţată în anul 1912, fiind una dintre primele de acest tip din ţară, însă, începând chiar din 1889, funcţiona Uzina hidraulico-electrică Grozăveşti transformată în 1902 în Uzina electrică a instalaţiilor de la Bragadiru.

În prezent, puterea electrică instalată a CTE Grozăveşti este de 100 MW, iar cea termică de 307 Gcal/h (107 Gcal/h în instalaţiile de bază, respectiv 200 Gcal/h în instalaţiile de vârf).