Electrocentrale Bucureşti S.A. (ELCEN) este persoană juridică română, societate pe acţiuni. Sediul social al societăţii se află în strada  Splaiul Independenţei nr. 227, sector 6, Bucureşti. ELCEN a fost înfiinţată în decembrie 2002, ca filială a S.C. Termoelectrica S.A., prin reorganizarea acestei societăţi comerciale. În prezent, Ministerul Energiei este principalul acţionar al companiei, deţinând 97,51% din acţiuni, restul acţiunilor fiind deţinute de SNGN Romgaz (2,49%).

Obiectul de activitate al companiei îl reprezintă producţia, transportul, distribuţia, dispecerizarea şi vânzarea energiei termice, dar şi producţia şi vânzarea energiei electrice. ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din România (40%) şi din Bucureşti (90%). Din punct de vedere al producţiei de energie electrică, ELCEN asigură aproximativ 4% din cota de piaţă la nivel naţional, potrivit raportoartelor ANRE privind piața de energie, publicate pentru anul 2023.

ELCEN are în componenţă patru termocentrale şi o uzină de reparaţii în Bucureşti. Puterea electrică instalată în centrale este de 586.25 MW, iar puterea termică de 1736.38 Gcal/h. Centralele au în componenţă grupuri energetice în cogenerare şi agregate energetice de vârf (CAF-uri, cazane cu apă fierbinte). În 2023, cantitatea de energie electrică totală produsă a fost de 1.827,781 TWh, în timp ce cantitatea de energie termică livrată a fost de 3.514,808 Tcal.

Cel mai mare producător de energie termică din România