CTE Bucureşti Sud a fost pusă în funcţiune în 1964, în componenţa Electrocentrale Bucureşti. Este cea mai mare centrală de acest tip din România şi chiar din sud-estul Europei, având o putere electrică instalată de 200 MW şi o putere termică instalată de 530 Gcal/h.

Puterea termică şi electrică sunt asigurate de două turbine cu abur (100 MW fiecare), trei cazane de abur (420 t/h fiecare). La toate cele trei cazane s-au modernizat instalațiile de ardere, pentru încadrare în cerințele de mediu.

Energia termică este produsă în regim de vârf cu două cazane cu apă fierbinte cu sarcina termică de 100 Gcal/h fiecare. Instalaţiile de bază şi de vârf funcţionează pe gaze naturale.

Energia termică este livrată consumatorilor prin intermediul a trei magistrale (exploatate de TERMOENERGETICA):

  • Magistrala I;
  • Magistrala II;
  • Magistrala III;

Energia electrică este livrată în Sistemul Energetic Naţional prin intermediul transformatoarelor de grup de 125 MVA.

CTE Bucureşti Sud

Este cea mai mare centrală de acest tip din România şi chiar din sud-estul Europei.

Are o putere electrică instalată de 200 MW şi o putere termică instalată de 530 Gcal/h.

Cel mai mare producător de energie termică din România