Societatea Electrocentrale București SA, recunoscând importanța esențială a unui proces clar și actualizat, privind atât raportarea internă, cât și protecția celor care transmit astfel de rapoarte, asigură confidențialitatea deplină și protecția acestora, ca parte a responsabilității sale generale față de personalul, acționarii și clienții acestora.

Societatea Electrocentrale București SA a stabilit diferite canale de comunicare ce pot fi utilizate de angajați și de către terți pentru a-și exprima plângerile, după cum urmează:

Apel la numărul de telefon: 0752 255 963. Răspunde persoana responsabilă cu primirea și înregistrarea sesizărilor.

Adresa de email: [email protected], sau completând formularul de mai jos:

    Toate rapoartele primite sunt atent investigate de către Biroul Anticorupție și Antifraudă, în deplin secret și confidențialitate, inclusiv cu privire la datele cu caracter personal ale reclamantului. Biroul Anticorupție și Antifraudă va selecta sesizările corespunzătoare, le va revizui, dar poate acționa doar pentru cele care se referă la aspecte privind frauda (incluzând acțiuni necorespunzătoare, practici de contabilitate și audit care contravin practicilor internaționale și prevederilor aplicabile), corupție și conflicte de interese. Celelalte sesizări, care nu privesc aspecte legate de activitatea Biroului Anticorupție și Antifraudă, vor fi transmise spre soluționare către structura competentă în acest sens din cadrul Societății Electrocentrale București SA.

    Electrocentrale București SA colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 / 2016 de protecție a datelor cu caracter personal.

    Cel mai mare producător de energie termică din România