Menținerea unei abordări prudente a activității orientată spre rezultate, ce aduce plus valoare pe termen lung

 • Obiectivele sunt stabilite pentru a asigura o rată constantă de creștere reală, asigurând în același timp creșterea financiară a companiei.

 • Creșterea profitabilă va fi urmărită menținând în același timp calitatea în acțiunile curente.

 • Oportunitățile de creștere vor fi căutate în mod activ în interiorul și în exteriorul companiei în zonele care impactează sau valorifică punctele forte ale companiei.

Asigurarea unei dezvoltări sustenabile pentru companie

 • Creșterea calității ELCEN de participant important pe piaţa de energie electrică și termică.

 • Investiții în capacități de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficiență, în soluție modernă, pentru creșterea economiei de energie primară și îmbunătățirea măsurilor de protecție a mediului.

 • Diversificarea portofoliului de producţie prin dezvoltarea de noi capacități bazate pe alte surse de energie regenerabile: fotovoltaice, geotermale, stocare de energie, producție de energie bazată pe hidrogen, etc.

 • Optimizarea modului de funcţionare prin implementarea celor mai noi și moderne tehnologii.

Menținerea și dezvoltarea expertizei profesionale prin „orientare către oameni”

 • Atragerea și retenția forței de muncă specializate în domeniu.

 • Dimensionarea unor instrumente suficient de atractive pentru încurajarea performanței și inovației în rândul personalului.

 • Abordarea unei politici de personal care să stimuleze iniţiativa, munca în echipă şi dezvoltarea profesională şi personală, în scopul obţinerii unor rezultate performante.

Menținerea și aplicarea unor standarde înalte de conduită etică

 • Relațiile se vor baza pe onestitate, încredere, corectitudine și respect.

 • Activitățile se vor desfășura în conformitate cu cerințele legale și de reglementare și într-o manieră responsabilă față de mediu.

 • Compania își propune să facă o diferență pozitivă în sectorul de activitate specific și în comunitățile asupra cărora activitatea ELCEN are impact.

 • Vor fi promovate practici de afaceri durabile pentru a crește economia de energie primară și a proteja mediul.

Cel mai mare producător de energie termică din România