Activitatea companiei se bazează pe aproximativ 125 de ani de tradiţie şi experienţă în domeniul energetic, prima centrală hidromecanică-hidroelectrică (hidraulico-electrică) fiind pusă în funcţiune în anul 1889. Astfel, centrala Grozăveşti devine prima de acest tip din România.

Istoria companiei este strâns legată de cea a centralei Grozăveşti

1889

Uzina hidraulico-electrică Grozăveşti

Centrala Grozăveşti, cunoscută la momentul respectiv sub numele de Uzina hidraulico-electrică Grozăveşti (uzina veche) aparţinea de Primăria Bucureştilor;

1889
Uzina hidraulico-electrică Grozăveşti
1902

centrala Grozăveşti devine prima centrală termoelectrică din Bucureşti, cu prima sursă de curent alternativ din oraş;

1902
centrala Grozăveşti devine prima centrală termoelectrică din Bucureşti, cu prima sursă de curent alternativ din oraş;
1912

centrala Grozăveşti sau Uzina electrică comunală Bucureşti a funcţionat în cadrul Companiei de Gaz şi Electricitate;

1912
1948

prin Decizia nr. 739/06.08.1948 a Ministerului Industriilor, CTE Grozăveşti trece în cadrul Societăţii Generale de Electricitate Bucureşti;

1948
1949

prin Decizia nr. 12811/16.04.1949 a Ministerului Industriilor, CTE Grozăveşti trece la Întreprinderea Regională de Electricitate Bucureşti;

1949
1953

Dezvoltare

prin Decretul nr. 175/15.04.1953, se înfiinţează Întreprinderea Electrocentrale Bucureşti (IEB) în componenţa căreia intră CTE Grozăveşti; până în anul 1990, momentul în care IEB devine Filiala Electrocentrale Bucureşti (FEB) prin HG 1199/1990, în cadrul IEB au mai intrat: CET Titan (în anul 1964), CET Bucureşti Sud (în anul 1964), CET Bucureşti Vest (în anul 1972) şi CET Progresu (în anul 1987);

1953
1998

prin HG 365/1998, Filiala Electrocentrale Bucureşti se transformă în Sucursala Electrocentrale Bucureşti având aceleaşi CET-uri în componenţă;

1998
2002

Reorganizare

prin HG 1524/2002, apare S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A., ca urmare a reorganizării S.C. Termoelectrica S.A., având în subordine Sucursala Electrocentrale Bucureşti, Sucursala Electrocentrale Mureş, Sucursala Electrocentrale Constanţa, Sucursala Electrocentrale Craiova şi Sucursala Electrocentrale Işalniţa;

2002
2013

Electrocentrale Bucureşti

are loc reorganizarea S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A. prin desfiinţarea Sucursalelor din subordine şi preluarea tuturor activităţilor acestora şi înfiinţarea unor puncte de lucru;

2013
2014

Divizarea

are loc divizarea S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A., prin desprinderea a două noi societăţi, Societatea Electrocentrale Constanţa şi Societatea Electrocentrale Titan; totodată, se modifică şi denumirea societăţii în Electrocentrale Bucureşti S.A.;

2014
2016

Insolvenţă

Electrocentrale Bucureşti intră în procedură de insolvenţă, având la bază un program coerent de reorganizare în care se urmăreşte cu prioritate eficientizarea activității societății, în scopul îmbunătățirii situației financiare;

2016
2018

Electrocentrale Bucureşti depune planul de reorganizare a societăţii, în vederea eficientizării activităţii sale.

2018
2023

Electrocentrale București iese din insolvență prin decizia definitivă a Tribunalului București.

2023
Cel mai mare producător de energie termică din România