Atât puterea termică cât şi cea electrică sunt asigurate de o turbină cu gaze (aferentă Ciclului Combinat – 135,6 MW), o turbină cu abur (aferentă Ciclului Combinat – 60 MW), un cazan de abur (aferent Ciclului Combinat – 170 t/h).

Energia termică este produsă în regim de vârf cu ajutorul a două instalaţii de vârf, modernizate (100 Gcal/h fiecare). Instalaţiile de bază şi de vârf funcţionează pe gaze naturale.

Energia termică este livrată consumatorilor prin intermediul a două magistrale (exploatate de TERMOENERGETICA):

  • Magistrala I;
  • Magistrala II;

Sursa de apă brută este râul Argeş, staţia Roşu, iar legătura cu Sistemul Energetic Naţional se face prin şapte linii electrice racordate la staţia electrică de 110 kV.

CTE Bucureşti Vest

CTE Bucureşti Vest a fost pusă în funcţiune în anul 1972, fiind a patra centrală care intră în componenţa Electrocentrale Bucureşti. CTE București Vest a fost modernizată în 2009, când a fost pus în funcțiune Ciclul Combinat. Este cea mai nouă centrală din portofoliul ELCEN.

Puterea electrică instalată a CTE Bucureşti Vest este de 186 MW, iar cea termică este de 376 Gcal/h.

Cel mai mare producător de energie termică din România