ELCEN respectă legislaţia muncii, utilizează practici corecte la angajare, oferă un tratament corect tuturor angajaţilor săi şi asigură acestora suport pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale, precum şi un mediu propice lucrului în echipă.

Compania este preocupată de educarea, conştientizarea, instruirea şi motivarea angajaţilor pentru crearea culturii organizaţionale de mediu.

Pregătirea şi instruirea personalului

ELCEN consideră că cea mai importantă resursă de care dispune este resursa umană. Din acest motiv, a investit şi investeşte continuu în formarea şi perfecţionarea angajaţilor. Astfel, conform prevederilor Codului Muncii, ELCEN a asigurat accesul salariaţilor la serviciile de formare şi perfecţionare profesională cu formatori autorizaţi CNFPA, cu experienţă în domeniul formării profesionale.

Totodată, s-a realizat instruirea sistematică a personalului, atât profesional, cât şi în domeniul protecţiei şi managementului mediului, în vederea menţinerii şi îmbunătăţirii Sistemului Integrat de Management Calitate – Mediu – SSM.

Măsuri privind creşterea nivelului de pregătire profesională

  • atragerea de tineri specialişti în rândul salariaţilor ELCEN, prin selecţie, pentru suplinirea unor reduceri naturale de personal şi pentru a răspunde exigenţelor tehnologice, de reglementare şi legislative actuale
  • derularea unor programe de formare şi dezvoltare profesională a personalului, cu firme specializate, în vederea atingerii obiectivelor stabilite
  • regândirea sistemului de motivare a angajaţilor prin:
    • creşterea câstigului mediu salarial, pe termen mediu, la nivelul ţărilor UE;
    • implementarea unor măsuri eficiente de motivare, similare cu cele existente în spaţiul european, atât profesional, cât şi salarial.

Cheltuieli cu personalul

AnulSuma (lei)
2020168.452.426
2021172.087.286
2022206.991.264
2023247.811.000

Cariere

Fii parte dintr-un ambițios program de transformare organizațională ! Aplică pentru un post la noi !

Electrocentrale București S.A., cel mai mare producător de energie termică din țară, evoluează, se transformă, își întărește echipa.

Trimite un CV la adresa [email protected] și noi vom avea grijă să te contactăm ca să ne cunoaștem.

Posturi disponibile

Ultimele locuri de munca disponibile

Cel mai mare producător de energie termică din România