Energia termică e livrată consumatorilor prin intermediul a două magistrale (exploatate de TERMOENERGETICA):

  • Magistrala Ferentari;
  • Magistrala Berceni;

Sursa de apă potabilă o reprezintă reţeaua de apă potabilă orăşenescă, iar cea de apă brută pentru instalaţia de tratare şi apă de răcire o reprezintă râul Argeş.

Evacuarea energiei în Sistemul Energetic Național se realizează printr-o staţie electrică de 110 kV, de tip interior, ce face legătura cu reţeaua de 110 kV prin 4 linii electrice aeriene (Jilava 1, 2 şi IMGB 1, 2) cu capacitatea totală de evacuare de cca. 400 MW. Pentru alimentarea consumatorilor interni (servicii generale) direct din Sistemul Energetic, CTE Progresu dispune de 2 transformatoare de 25 MVA.

CTE Progresu

Puterea electrică instalată a CTE Progresu este de 110 MW, iar cea termică este de 250 Gcal/h.

Atât puterea electrică cât şi cea termică sunt asigurate de două turbine cu abur (55 MW fiecare), trei cazane de abur ( 420 t/h fiecare). La toate cele trei cazane s-au modernizat instalațiile de ardere, pentru încadrare în cerințele de mediu.

Cel mai mare producător de energie termică din România