Energia termică e livrată consumatorilor prin intermediul a două magistrale (exploatate de TERMOENERGETICA):

  • Magistrala Ferentari;
  • Magistrala Berceni;

Sursa de apă potabilă o reprezintă reţeaua de apă potabilă orăşenescă, iar cea de apă brută pentru instalaţia de tratare şi apă de răcire o reprezintă râul Argeş.

Evacuarea energiei în Sistemul Energetic Național se realizează printr-o staţie electrică de 110 kV, de tip interior, ce face legătura cu reţeaua de 110 kV prin 4 linii electrice aeriene (Jilava 1, 2 şi IMGB 1, 2) cu capacitatea totală de evacuare de cca. 400 MW. Pentru alimentarea consumatorilor interni (servicii generale) direct din Sistemul Energetic, CTE Progresu dispune de 2 transformatoare de 25 MVA.

CTE Progresu

Puterea electrică instalată a CTE Progresu este de 110 MW, iar cea termică este de 250 Gcal/h.

Atât puterea electrică cât şi cea termică sunt asigurate de două turbine cu abur (55 MW fiecare), trei cazane de abur ( 420 t/h fiecare). La toate cele trei cazane s-au modernizat instalațiile de ardere, pentru încadrare în cerințele de mediu.

Cel mai mare producător de energie termică din România

Latest Portfolio

Need Any Help? Or Looking For an Agent

Working Hours : Sun-monday, 09am-5pm
© 2022 Vankine. All Rights Reserved.