Preocuparea fundamentală a Electrocentrale Bucureşti S.A. este de a furniza servicii de un nivel calitativ superior, de reducere a impactului asupra mediului şi de reducere a riscurilor privind sănătatea şi securitatea în muncă a lucrătorilor.

Pentru îndeplinirea necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor săi şi ale altor părţi interesate, precum şi a cerinţelor legale şi de reglementare, conducerea Electrocentrale Bucureşti S.A. acţionează pentru menţinerea Sistemului de Management Integrat Calitate — Mediu — Sănătate şi Securitate în Muncă şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia, în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018.

Obiectivele strategice ale conducerii Electrocentrale Bucureşti S.A. în domeniul sistemului de management integrat sunt:

  • Îndeplinirea tuturor cerinţelor clienţilor, precum şi a cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile privind calitatea serviciilor, aspectele de mediu şi riscurile proprii de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
  • Satisfacerea necesităţilor de energie electrică şi termică ale clienţilor, la costuri minime, cu indicatorii şi parametrii de calitate specificaţi şi reglementaţi;
  • Instruirea şi conştientizarea personalului propriu conform necesităţilor şi responsabilităţilor ce decurg din sistemul de management integrat;
  • Îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu şi reducerea continuă a impactului asupra mediului;
  • Îmbunătăţirea continuă a performanţei privind sănătatea şi securitatea în muncă, reducerea riscurilor de accidentare şi îmbolnăviri profesionale pentru toate persoanele participante la procesul de muncă;
  • Îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management integrat.