ELCEN

Electrocentrale București S.A.

Este persoană juridică română, societate pe acţiuni, având sediul social în București, str. Splaiul Independenţei nr. 227, sector 6. ELCEN a fost înfiinţată în baza HG 1524/2002, ca urmare a reorganizării S.C. Termoelectrica S.A. În prezent, Ministerul Energiei este principalul acţionar al companiei, deţinând 97,51% din acţiuni, restul acţiunilor fiind deţinute de SNGN Romgaz (2,49%).

PUNCTE DE LUCRU:

Centralele au în componenţă grupuri energetice în cogenerare şi instalaţii de vârf de tip cazane de apă fierbinte (CAF) folosind drept combustibil gazele naturale.

Domeniul principal de activitate al ELCEN este: „Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice”(Cod CAEN 351), iar obiectul principal de activitate este: „Producţia de energie electrică” (Cod CAEN 3511). Activitatea companiei include și producerea, transportul şi vânzarea energiei termice.

Energia electrică produsă de ELCEN este livrată în Sistemul Energetic Național și tranzacționată în piețele de energie administrate de OPCOM și Transelectrica, asigurând aprox. 4% din cota de piață de energie electrică la nivel național.

Energia termică produsă de ELCEN este livrată prin rețeaua de transport și distribuție operată de Compania Municipală Termoenergetica București aflată în subordinea Primăriei Municipiului București, către aprox. 2 milioane de consumatori bucureșteni și peste 5000 de instituții publice.

Activitatea de producere a energiei electrice în cogenerare cu energia termică este desfășurata de ELCEN în baza Licențelor emise de A.N.R.E nr. 558/2015 pentru exploatarea comerciala a capacitaților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare.

În cadrul activității de producere a energiei termice, ELCEN are ca și client cvasi-exclusiv (99% din total livrări) Compania Municipala Termoenergetica SA București pe baza unui contract încheiat in regim reglementat de Ordinul ANRE nr 122/2013.

În calitatea sa de producător de energie electrică și termică, Electrocentrale București participă la realizarea unui serviciu public vital în contextul în care asigură peste 90% din producția Municipiului București. Totodată, ELCEN se situează în top 5 producători de energie electrică la nivel național.

Cel mai mare producător de energie termică din România