DESPRE COGENERARE

Cogenerarea înseamnă producerea simultană de energie electrică și termică, utilizând gaz natural sau combustibili regenerabili

Avantajul cogenerării, în afară de eficiența energetică ridicată, este că atât căldura generată, cât și energia electrică pot fi utilizate într-un singur proces. Acest proces se deosebește în mod fundamental de abordările tradiționale de producere de energie, care separă producția de electricitate de cea de căldură. În cazul cogenerării, energia termică reziduală rezultată în timpul generării de electricitate nu este pierdută, ci este valorificată.

Cogenerarea se remarcă prin eficiență. Sistemele de cogenerare pot obține eficiențe energetice semnificativ mai ridicate comparativ cu instalațiile tradiționale de producție de electricitate și energie termică. Acest lucru se datorează capacității de a valorifica integral căldura reziduală generată, minimizând pierderile de energie. Astfel, cogenerarea nu doar optimizează utilizarea resurselor energetice, ci și contribuie la economii semnificative de combustibil și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră față de producerea separată a energiei electrice și termice.

Integrarea cogenerării în industrie și clădiri

În lumea industrială, eficiența energetică este un factor important pentru competitivitate. Cogenerarea aduce un plus de valoare companiilor din industrie, permițându-le să optimizeze costurile și să-și îmbunătățească performanța financiară.

În plus, cogenerarea permite fabricilor, hotelurilor, clădirilor publice – școli, spitale, grădinițe – să-și asigure o sursă stabilă de energie electrică și termică. Acest nivel de autonomie energetică aduce beneficii semnificative în situațiile de urgență sau în regiunile cu infrastructură energetică fragilă.

Așadar, cogenerarea nu doar maximizează eficiența energetică și reduce impactul asupra mediului, ci oferă și o sursă stabilă și sigură de energie electrică și termică.

Cogenerarea și interacțiunea cu alte soluții locale de producere de energie

În efortul de a dezvolta surse de energie durabilă și eficientă, cogenerarea poate lucra împreună cu alte sisteme de producere locală de energie, contribuind la creșterea eficienței și a rezilienței sistemului energetic.

Parteneri naturali pentru cogenerare pot fi energia geotermală sau energia solară. Soluțiile fotovoltaice oferă electricitate curată și pot completa un sistem de cogenerare pentru a acoperi cerințele de electricitate ale unei facilități.

Totodată, tehnologiile de stocare a căldurii pot ajuta la detașarea producției de cerere și la echilibrarea fluctuațiilor producției de energie.

Energia geotermală poate fi o soluție locală pentru termoficare, ea fiind deja utilizată în vestul României. Resursa geotermală din zona de nord a Municipiului București reprezintă o sursă rentabilă și ecologică de generare a căldurii în capitală.

Un alt element important este înţelegerea necesităţii unui vector al energiei, care să creeze un echilibru între variabilitatea surselor şi volatilitatea consumului, iar acest vector poate să fie hidrogenul. Acesta poate fi utilizat în amestec cu gaze naturale în capacități noi de cogenerare de înaltă eficiență.

Cogenerarea și sustenabilitatea

Cogenerarea este privită drept o opțiune prietenoasă cu mediul înconjurător. Prin maximizarea eficienței energetice, cogenerarea reduce semnificativ emisiile de CO2. Mai mult decât atât, cogenerarea poate contribui la reducerea presiunii asupra rețelelor electrice, deoarece generează electricitate la nivel local, minimizând pierderile de energie asociate transportului pe distanțe lungi.

Cel mai mare producător de energie termică din România

Latest Portfolio

Need Any Help? Or Looking For an Agent

Working Hours : Sun-monday, 09am-5pm
© 2022 Vankine. All Rights Reserved.