Azi, 28 mai 2024, Ministerul Energiei a publicat pe site-ul energie.gov.ro, secțiunea „Finanțări europene”. Ghidul este aferent schemei de ajutor de stat promovată prin Ordinului ministrului energiei nr. 542/2024 și care finanțează dezvoltarea de capacități de producție pe gaz, flexibile, pentru producerea de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență (CHP) în sectorul încălzirii centralizate.

Ghidul are ca obiectiv atingerea țintelor naționale privind modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență, precum și modernizarea rețelelor de termoficare și este a doua lansare după ghidul de rețele, care a fost promovat la începutul acestui an.

Ghidul conține criteriile de eligibilitate pentru proiectele care vizează realizarea instalațiilor în cogenerare de înaltă eficiență, contribuind la creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor de carbon​, prin punerea în funcțiune de noi instalații care reduce consumul de energie primară provenită din combustibil fosil.

Beneficiarii eligibili: a) întreprinderile care produc energie electrică și termică în cogenerare în sistemul încălzirii centralizate: întreprinderi mari, mijlocii sau mici; b) unități administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativteritoriale definite conform prevederilor legale în vigoare.

Bugetul total alocat apelului: 361.950.000 euro, cu un numărul de beneficiari de ajutor de stat în cadrul schemei este estimat la 9, cu încadrarea în limita bugetului alocat.

Costurile eligibile: stabilite prin raportare la veniturile și costurile economice (inclusiv costurile de investiție și de exploatare) aferente proiectului care beneficiază de ajutor și cele aferente proiectului din scenariul contrafactual pe care beneficiarul ajutorului l-ar realiza în mod credibil în absența ajutorului, pentru scenariul de referință.

Valoarea ajutorului de stat: 100% din costul net suplimentar (deficitul de finanțare), care trebuie determinat comparând profitabilitatea scenariului factual cu cea a scenariului contrafactual.

Deficitul de finanțare și intensitatea ajutorului variază în funcție de ipotezele parametrilor-cheie, cum ar fi veniturile și costurile prognozate. Furnizorul ajutorului de stat va monitoriza ajutorul acordat în conformitate cu prevederile acestei scheme de ajutor de stat pentru a nu fi depășită intensitatea maximă admisă de 100% din deficitul de finanțare.

Astfel, Solicitanții de ajutor de stat vor explica în cadrul Cererii de finanțare ce s-ar întâmpla în absența ajutorului, și anume situația în care investițiile propuse prin proiect nu s-ar realiza, care este descrisă ca fiind scenariul contrafactual.

Ajutoarele de stat acordate pentru proiecte care vizează investiții în sisteme de termoficare și răcire centralizată eficiente din punct de vedere energetic vor fi acordate doar în cazul în care acestea au efect stimulativ și respectă principiul demarării lucrărilor.

În acest context, lansarea apelului aferent ghidului CHP pentru accesarea a 361 milioane euro din Fondul pentru Modernizare – Programul Cheie 5: Cogenerare de Înaltă Eficiență și Modernizarea Rețelelor de Termoficare, va avea loc în data de 30 mai 2024, ora 10:00.

Pentru mai multe informații vă invităm să accesați site-ul Ministerului Energiei la www.energie.gov.ro.

Link ghid

Publicat la mai 28, 2024
Postat in
Știri
Cel mai mare producător de energie termică din România

Latest Portfolio

Need Any Help? Or Looking For an Agent

Working Hours : Sun-monday, 09am-5pm
© 2022 Vankine. All Rights Reserved.