ELCEN a depus marți, 9 iulie, în sistemul MySMIS, cererea de finanțare pentru proiectul: „Implementarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul CTE București Sud” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă din cadrul Fondului pentru Modernizare, Programul Cheie 5: Cogenerare de Înaltă Eficiență și Modernizarea Rețelelor de Termoficare.
Investiția are o putere nominală de cca. 275 MWe și 214 MWt.
Demersurile inițiale au vizat ca proiectul de la CET București Sud să fie depus pentru finanțare printr-o aplicaţie separată, sub formă de proiect individual și nu în cadrul unui apel de proiecte, ținând cont de faptul că puterea nominală a unității noi, stabilite prin studiul de fezabilitate inițial, era de aprox. 600 MWe.
În urma unei analize aprofundate, raportate la condițiile actuale de pe piața de energie termică și electrică, precum și la noile ținte energetice și climatice europene și naționale, a rezultat o soluție tehnică optimă de echipare a noii surse de energie: de cca. 275 MWe. Noua configurație stabilită în Studiul de Fezabilitate, ce a condus automat la o valoare estimată a investiției mai mică, a condus la decizia depunerii de către ELCEN a cererii de finanțare pentru proiectul „Implementarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul CTE București Sud” în vederea obținerii de fonduri nerambursabile din cadrul Fondului pentru Modernizare.
Prin realizarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în CET București Sud, se va produce în cogenerare energia termică furnizată consumatorilor arondați sursei și energia electrică tranzacționată pe piețele de energie electrică din România.
Principalele obiective urmărite prin implementarea instalației propuse:
✅eficientizarea funcționării centralei;
✅noua centrală de cogenerare de înaltă eficiență va asigura economii globale de energie primară în comparație cu producerea separată de energie termică și de energie electrică;
✅instalarea unei capacități noi de cogenerare de înaltă eficiență flexibilă funcționând cu gaz natural și fiind pregătită să funcționeze folosind o cantitate de hidrogen (hydrogen ready);
✅asigurarea cu energie termică a consumatorilor aferenți CTE București Sud în condiții de siguranță și continuitate, pe toată durata anului;
✅reducerea costurilor de producție la nivelul centralei;
✅reducerea cantităților anuale de emisii de gaze cu efect de seră;
✅încadrarea în normele de protecția mediului în vigoare.
Reamintim că ELCEN a mai depus, în data de 30 mai, două cereri de finanțare pentru alte două proiecte de centrale noi în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă din cadrul Fondului pentru Modernizare, Programul Cheie 5: Cogenerare de Înaltă Eficiență și Modernizarea Rețelelor de Termoficare:
👉Eficientizarea activității din CTE Grozăvești prin implementarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență, investiție cu o putere nominală de 32,5MWe și 41 Mwt.
👉Implementarea unor capacități de cogenerare de înaltă eficiență utilizând motoarele termice, în CTE Progresu, investiție cu o putere nominală de 74,2 MWe și 72,8 MWt.
Lansarea de către Ministerul Energiei a apelului aferent ghidului CHP pentru accesarea finanțărilor nerambursabile disponibile prin Fondul pentru Modernizare a avut loc în data de 30 mai.
⚙️În domeniul încălzirii – răcirii, prin toate măsurile luate atât la nivel european cât și la nivel național, se urmărește reducerea poluării, creșterea eficienței energetice la nivelul clădirilor, integrarea resurselor regenerabile de producere a energiei, utilizarea gazului natural ca și combustibil de tranziție în soluții de cogenerare de înaltă eficiență.
⚙️Ca urmare, eficientizarea încălzirii centralizate prin realizarea unor centrale noi de cogenerare de înaltă eficiență reprezintă prioritățile ELCEN în anii următori, întrucât aceste investiții vor permite întocmai alinierea la cerințele UE și naționale privind reziliența sistemelor energetice, creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor.
Publicat la iulie 9, 2024
Postat in
Comunicate