ELCEN a depus joi, 30 mai, cererile de finanțare pentru depunerea a două proiecte:

  • Eficientizarea activității din CTE Grozăvești prin implementarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență, investiție în valoare totală de aproximativ 120 milioane euro,
  • Implementarea unor capacități de cogenerare de înaltă eficiență utilizând motoarele termice, în CTE Progresu, investiție în valoare totală de aproximativ 166 milioane euro,

în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă din cadrul Fondului pentru Modernizare, Programul Cheie 5: Cogenerare de Înaltă Eficiență și Modernizarea Rețelelor de Termoficare.

 Ministerul Energiei a publicat în data de 28 mai Ghidul pentru producerea de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență (CHP) în sectorul încălzirii centralizate – Fondul de Modernizare.

Lansarea apelului aferent ghidului CHP pentru accesarea a 361 milioane euro din Fondul pentru Modernizare a avut loc în data de 30 mai.

Cel mai mare proiect de centrală nouă al ELCEN – CET București Sud – va fi depus pentru finanțare printr-o aplicaţie separată, sub formă de proiect individual și nu în cadrul unui apel de proiecte, pentru că investiția se ridică la peste 300 de milioane de euro.

O singură centrală a mai fost modernizată în cadrul ELCEN în perioada 2005-2009: CET București Vest. Celelalte 3 CET-uri ale ELCEN (CET Grozăvești, CET Progresu și CET București Sud) sunt vechi de aprox. 5 decenii și folosesc o tehnologie neperformantă specifică anilor 60-70.

Istoria ELCEN este una complicată. Activitatea societății s-a derulat timp de mai mulți ani într-un context foarte dificil marcat de datoriile uriașe ale PMB/Radet/Termoenergetica către ELCEN, implicit insolvență, potențial faliment, impactat de pandemie, criza energetică și de prețurile ridicate ale certificatelor de CO2. Cu perseverență și eforturi constante, ELCEN a reușit să evite falimentul, să iasă din insolvență și să se reintegreze în circuitul economic deschizând calea către investiții noi, eficiente, sustenabile. Astăzi, după foarte mulți ani, ELCEN a făcut un pas foarte important spre dezvoltare durabilă. Proiectele de investiții propuse vor susține eficientizarea producției de energie electrică și termică în cadrul sistemului de încălzire centralizată din București pentru asigurarea calității și continuității serviciului de alimentare cu energie termică, asigurarea producerii de energie flexibilă și constantă pentru menținerea stabilității și fiabilității Sistemului Energetic Național, alinierea la direcțiile energetice și climatice europene privind creșterea eficienței energetice, diminuarea emisiilor, reducerea costurilor la energie și consolidarea rezilienței.

Principalele obiective urmărite prin realizarea investiţiilor propuse:

  • eficientizarea functionarii centralelor;
  • asigurarea eficienței energetice ridicate prin funcționarea în cogenerare de înaltă eficiență;
  • maximizarea producției de energie electrică și termică;
  • reducerea costurilor de productie la nivelul centralelor;
  • reducerea volumului de poluanti atmosferici si încadrarea în normele de protectie a mediului în vigoare – emisii scăzute de CO2;
  • pastrarea calitații ELCEN de participant important pe piața de energie electrica și a serviciilor tehnologice de sistem;
  • acoperirea necesarului de energie termica al municipiului București.

 Viziunea pentru viitorul ELCEN și obiectivele de investiții vor avea un impact semnificativ asupra adecvării politicii industriale a companiei la noua realitate energetică și de mediu.

Publicat la mai 30, 2024
Postat in
Comunicate